Download Windows 11 Pro 22000.194 bỏ qua TPM 2.0 & Secure Boot

Windows 11 build 22000.194

Windows 11 Pro bản chính thức

Ngày 5 tháng 10 vừa rồi Microsoft đã đưa Windows 11 ra mắt với build chính thức là 22000.194.

Để có thể cài Windows 11, máy tính của bạn phải đáp ứng đủ yêu cầu tối thiểu do Microsoft đặt ra, quan trọng nhất là CPU gen 7 trở lên, và máy tính/laptop đã bật TPM 2.0 & Secure Boot.

Đối với máy tính/laptop có CPU đời cũ hơn, không có hoặc không thể bật TPM 2.0 & Secure Boot, các bạn có thể sử dụng file .iso Windows 11 bỏ qua yêu cầu TPM 2.0 & Secure Boot này.

Thư mục Windows 11

Download File .ISO Windows 11 bỏ qua TPM 2.0 & Secure Boot

File .iso Windows 11 cài đặt đầy đủ như file khi bạn tải trực tiếp từ Microsoft, chỉ hiệu chỉnh lại file cài đặt để bỏ qua yêu cầu TPM 2.0 & Secure Boot phải bật.

KeyWin11.Com đang Get link, vui lòng chờ trong:

Filename : KeyWin11.Com – Windows 11 build 22000.194 bypass.iso
MD5 : 537ebb7c623c8ae1fd172eb7def92669
SHA1 : 6984b75f73aa6f61a46d1f28b8f978eaf5030e40

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT MUA KEY WIN 11 PRO:

Đóng
Liên hệ