Download Windows 11 Pro Lite Oprekin

Windows 11 Pro Lite Oprekin

Oprekin là ghoster nổi tiếng được biết đến trên toàn thế giới về các bản Windows 7, 10, 11 Lite được tinh chỉnh services, tắt các ứng dụng, dịch vụ không cần thiết, windows hoạt động mượt mà hơn, không bị full disk.

Windows 11 Pro Lite Oprekin
Windows 11 Pro Lite Oprekin

Download Windows 11 Pro Lite Oprekin

Lưu ý hiện tại chưa có Windows 11 chính thức, đây là những bản Windows 11 kênh Dev Channel, dành cho những bạn muốn sử dụng trước, vọc vạch trước, có thể sẽ có 1 số lỗi vặt trong quá trình sử dụng, nên cân nhắc trước khi tải về và cài đặt cho máy tính của mình nhé!

Windows 11 Lite chưa kích hoạt bản quyền, các bạn có thể mua key Win 11

Windows 11 Pro Build 22000.194 Lite

KeyWin11.Com đang Get link, vui lòng chờ trong:
 • integrate ssu-22000.190-x64
 • integrate windows10.0-kb5005635-x64

Filename : KeyWin11.Com_Win11Pro_biP22000.194.iso
MD5 : ba15fdf1f36f81adb30dbc4de036ca86
SHA1 : 2fc0e5fedf5ae863c692f19fc237c22e157fe15b


Windows 11 Pro Build 22000.160 Lite

 • integrate windows10.0-kb5005189-x64
 • integrate windows10.0-kb5005829-x64
 • remove power automate desktop
 • add bypass ram check
KeyWin11.Com đang Get link, vui lòng chờ trong:

Filename : KeyWin11.Com_Pro_biP22000.160.iso
MD5 : 7d3ca13950e7dbef2a2a9e3a6db4c652
SHA1 : 93a29c9dc505dc5e3c66de74d52113d990c72950


Windows 11 Pro Build 22000.132 Lite Plus

 • integrate ssu-22000.132-x64
 • integrate windows10.0-kb5005190-x64
 • integrate windows10.0-kb5005661-x64
 • integrate windows10.0-kb5005662-x64
 • enable explorer compact view
 • fix few issue with snipping tool, edge, etc
KeyWin11.Com đang Get link, vui lòng chờ trong:

Filename : KeyWin11.Com_Pro_biP22000.132_LitePlus.iso
MD5 : 0983daef7420ae7eda7f07257618af20
SHA1 : 5edfb9910390ff912e3794db8d5c336197dbcfb2


Windows 11 Pro Build 22000.132 Lite

 • integrate ssu-22000.132-x64
 • integrate windows10.0-kb5005190-x64
 • integrate windows10.0-kb5005661-x64
 • integrate windows10.0-kb5005662-x64
 • integrate few small tweak
 • enable explorer compact view
KeyWin11.Com đang Get link, vui lòng chờ trong:

Filename : KeyWin11.Com_Pro_biP22000.132.iso
MD5 : ce2bf8c14d921078e3c8872b20c4de06
SHA1 : ebdff097b78d7481c6e98ab0435eea2e6a1cc74a


Windows 11 Pro Build 22000.100 Lite Plus

 • integrate ssu-22000.100-x64
 • integrate windows10.0-kb5004300-x64
 • integrate windows10.0-kb5004567-x64
 • integrate windows10.0-kb5004568-x64
 • integrate windows10.0-kb5004569-x64
 • integrate few tweak
KeyWin11.Com đang Get link, vui lòng chờ trong:

Filename : KeyWin11.Com_Win11Pro_biP22000.100_LitePlus.iso
MD5 : 2b69374d78211ac3e80f42a15c9343cc
SHA1 : ad6c04854f7853883de519fd30260e3db457ac5e


Windows 11 Pro Build 22000.100 Lite

 • integrate ssu-22000.100-x64
 • integrate windows10.0-kb5004300-x64
 • integrate few tweak
KeyWin11.Com đang Get link, vui lòng chờ trong:

Filename : KeyWin11.Com_Win11Pro_biP22000.100.iso
MD5 : 44f1dd3adcc6069bf072745b44e03daf
SHA1 : 46bb9afab59f4b1a71ca24bf623426c7f3638634


Windows 11 Pro Build 22000.51 Lite

 • integrate ssu-22000.51-x64
 • integrate windows10.0-kb5004564-x64
 • integrate windows10.0-kb5004564-x64
 • integrate windows10.0-kb5004567-x64
 • integrate windows10.0-kb5004568-x64
 • integrate windows10.0-kb5004569-x64
KeyWin11.Com đang Get link, vui lòng chờ trong:

Filename : KeyWin11.Com_Win11Pro_biP22000.51_oprekin.iso
MD5 : bc96927e590efe3fdefa9d14c0f107b0
SHA1 : 2c390ab76b306325bc375a703a5c518bcfa5cee8

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 4.9]

2 thoughts on “Download Windows 11 Pro Lite Oprekin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

ĐẶT MUA KEY WIN 11 PRO:

Đóng
Liên hệ